Společnost Flexton ITP s.r.o. se dlouhodobě zaměřuje na speciální proces spojování součástí – lepení. Moderní způsob výroby spojů, při kterém klademe vysoký důraz na kvalitu a životnost.

Díky mnohaletým zkušenostem s touto technologií, znalostí materiálů používaných v průmyslu, jsme partnery jak v oblasti poradenství, tak samotné výroby komponentů či celků.

Zárukou kvality a profesionality je vzdělaný personál lepení dle směrnice EWF a certifikace společnosti na lepení kolejových vozidel a jejích dílů dle normy DIN 6701.