Flexton foto

Pro zajištěni tvorby, udržování, rozvoje a trvalého zlepšování systému managementu kvality ve společnosti Flexton ITP s.r.o. je stanovena následující politika kvality, která je vhodná pro účely a kontext společnosti a podporuje její strategické zaměření:

  • základní orientaci společností je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem v oblasti výroby a montáže dílů pro kolejový a automobilový průmysl, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti,

  • vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňující kvalitu poskytovaných služeb,

  • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému managementu kvality,

  • trvalým cílem je neustále zlepšování naši činnosti a zabezpečování kvality námi poskytovaných služeb,

  • významnou spoluúčast na poskytovaných službách mají naši subdodavatelé, proto s nimi budeme rozvíjet neustálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci,

  • vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblasti výroby a montáže dílů pro kolejový a automobilový průmysl.

 

 Kopřivnice, 22.2.2022

 

Ing. Jiří Ruml
jednatel společnosti